Zdolność kredytowa – czym jest i jak ją obliczyć?

Zdolność kredytowa - czym jest i jak ją obliczyć?

Po co i dlaczego?

50 % Polaków korzysta z kredytów! Najczęściej decydujemy się na to zobowiązanie w celu zakupu mieszkania. W dobie licznych kryzysów finansowych, polityka banków dotycząca pożyczek zmienia się, niestety na mniej przychylną dla klienta. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu kredytu, jednym z najważniejszych elementów jest zdolność kredytowa.

Co oznacza termin zdolność kredytowa? W najprostszym rozumieniu jest to prawdopodobieństwo, że kredytobiorca wywiąże się z zawartych w umowie zobowiązań w określonym czasie. Zdolność kredytowa klienta obliczana jest przez bank by jak najbardziej zminimalizować ryzyko ponoszone przez instytucję.

Zdolność kredytowa – jak obliczyć?

Obliczanie zdolności kredytowej to proces złożony. Dokładna procedura nie jest znana i każdy bank ma swoją własną. Jednak standardowe czynniki brane pod uwagę podczas wyliczeń to:

  • obecne zobowiązania finansowe,
  • dochody,
  • źródła dochodów,
  • forma zatrudnienia,
  • wiek klienta,
  • wkład własny,
  • koszty utrzymania gospodarstwa domowego klienta,
  • wysokość kredytu oraz okres kredytowania.

Na podstawie wyżej wymienionych elementów, analityk tworzy profil kredytobiorcy.

Oprócz zdolności kredytowej banki muszą też wziąć pod uwagę utworzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendację T, która zakłada iż wysokość raty kredytu nie może przekroczyć 50% dochodów netto klienta lub 65% w przypadku kredytobiorcy zarabiającego powyżej średniej krajowej.

Kolejnym pojęciem ściśle związanym z procesem udzielania kredytów jest wiarygodność finansowa. Uproszczając, wiarygodność finansowa to rzetelność, z jaką klient wywiązywał się z poprzednich zobowiązań finansowych. Aby to ustalić, banki często korzystają z Biura Informacji Kredytowej (BIK), na podstawie których tworzone są tzw. scoringi brane pod uwagę przy udzielaniu kredytu.

Wracając jednak do zdolności kredytowej – podstawowym czynnikiem branym pod uwagę są oczywiście dochody. Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki mogą się różnić między bankami: jedna instytucja może wymagać przedstawienia umów z ostatnich kilku miesięcy, a inna z minionego roku.

Bardzo ważne dla banku są także regularność oraz odpowiednie udokumentowanie dochodu. Żaden bank nie może przyjąć źródła dochodu, które nie jest udokumentowane. Oprócz tego, do źródeł dochodów, których bank nie wlicza przy szacowaniu oceny zdolności kredytowej klienta, należą: stypendia, alimenty, zasiłki, renty, diety oraz dodatki mieszkaniowe.

Niemożliwym jest obliczenie własnej zdolności kredytowej, jednak w internecie pojawia się coraz więcej kalkulatorów zdolności kredytowej online. Korzystając z nich należy jednak pamiętać, że wyniki tego typu kalkulacji należy traktować jako wskazówkę, orientacyjny wyznacznik, a nie pewne prognozy. Takie możemy uzyskać tylko i wyłącznie podczas wizyty w banku, dlatego po więcej informacji zapraszamy do kontaktu!

◄ powrót